Lubię to! stat4u

ISBN: 978-83-87251-18-5

Nobel z ekonomii 1969-2011, Leszek J. Jasiński,

Format: 165x240 mm
256 stron
Oprawa twarda
Rok wydania: 2012

Cena: 10,50


Kup książkę


Polecamy również:

okładkaokładkaokładka

Leszek J. Jasiński

Nobel z ekonomii 1969–2011

(oprawa twarda)


[Opis] [Spis treści]


Analiza dorobku laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych stanowi nie tylko okazję do poznania ich osiągnięć, lecz także umożliwia wzbogacenie własnej wiedzy ekonomicznej. Daje bezpośredni kontakt z rezultatami pracy naukowej ocenionymi szczególnie wysoko jako propozycje rozwiązań najbardziej istotnych zagadnień gospodarczych. Wyróżnienia Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk trafiają bowiem do ludzi wybitnych. Wielu z nich uzyskało wyniki będące kamieniami milowymi w rozwoju tej dyscypliny naukowej. Publikacja składa się z czterech części. Rozpoczyna ją przedstawienie genezy i zasad przyznawania Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. W głównej części książki zostały omówione sylwetki, poglądy i najważniejsze publikacje sześćdziesięciu trzech laureatów nagrody (od 1969 do 2011 roku). Na końcu pracy podano, jakie szczegółowe obszary nauk ekonomicznych i ośrodki naukowe zostały wyróżnione i kto może okazać się kolejnym noblistą.

Leszek J. Jasiński, dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i pracownik Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, jest autorem następujących książek:

Stosunki ekonomiczne z zagranicą w PRL (1994),

Analiza integracji. Przygotowania do członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1998),

Polska polityka kursowa w warunkach umacniania się systemu rynkowego 1990–1998 (1999),

Integracja regionalna w warunkach globalizacji gospodarki światowej (2000),

Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej (2005),

Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej (2007),

Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight (2007),

Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku (2011).


(zwiń opis)

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Alfred Nobel i nagroda jego imienia

II. Zasady przyznawania Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych

III. Zdobywcy Nagrody Nobla i ich poglądy

1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

1970 Paul A. Samuelson

1971 Simon Kuznets

1972 Kenneth J. Arrow, John R. Hicks

1973 Wassily Leontief

1974 Friedrich A. von Hayek, Gunnar K. Myrdal

1975 Leonid Kantorowicz, Tjalling C. Koopmans

1976 Milton Friedman

1977 James E. Meade, Bertil Ohlin

1978 Herbert A. Simon

1979 Arthur Lewis, Theodore W. Schultz

1980 Lawrence R. Klein

1981 James Tobin

1982 George J. Stigler

1983 Gerard Debreu

1984 Richard Stone

1985 Franco Modigliani

1986 James M. Buchanan

1987 Robert Solow

1988 Maurice Allais

1989 Trygve Haavelmo

1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe

1991 Ronald H. Coase

1992 Gary S. Becker

1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North

1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten

1995 Robert E. Lucas

1996 James A. Mirrlees, William Vickrey

1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes

1998 Amartya Kumar Sen

1999 Robert A. Mundell

2000 James J. Heckman, Daniel L. McFadden

2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

2003 Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger

2004 Finn E. Kydland, Edward C. Prescott

2005 Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling

2006 Edmund S. Phelps

2007 Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin, Roger B. Myerson

2008 Paul Krugman

2009 Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson

2010 Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides

2011 Thomas J. Sargent, Christofer A. Sims

IV. Kierunki badań ekonomicznych reprezentowane przez laureatów nagrody

Literatura wykorzystana

Indeks


(zwiń spis treści)