ISBN: 83-87251-05-4

Japonia wieś - rolnictwo - agrobiznes, Franciszek Tomczak,

Format: 165x240 mm
434 strony
Oprawa twarda
Rok wydania: 1997

Cena: 12,60
(13.36) zł


Kup książkę


Franciszek Tomczak

Japonia wieś – rolnictwo – agrobiznes


[Opis] [Spis treści]


Fragmenty książki:
 

Książka popularnonaukowa poświęcona sprawom japońskiego rolnictwa. W studiach nad rozwojem gospodarczym przywiązuje się dużą wagę do międzynarodowych analiz i porównań. Polska, podobnie jak inne kraje naszego obszaru, może traktować doświadczenia Japonii jako modelową współpracę państwa z gospodarką wewnętrzną i międzynarodową oraz przykład pragmatycznego postępowania w rozwoju gospodarczym i społecznym. Informatyczna i analityczna zawartość tej pozycji może przyczynić się do formułowania wniosków przydatnych naszej gospodarce, wiele bowiem zagadnień rozwoju wsi i rolnictwa w Japonii ma taki sam charakter jak w Polsce.

Książka adresowana jest do pracowników, studentów i uczniów szkół rolniczych oraz ekonomicznych; pracowników administracji wiejskiej i rolniczej, organizacji rolniczych, biznesu rolniczego i żywnościowego, spółdzielczości wiejskiej itp.
(zwiń opis)

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Rozwój społeczno-gospodarczy Japonii: ogólne uwarunkowania

Historyczne i współczesne warunki rozwoju wsi i rolnictwa Japonii

Poziom i struktura produkcji rolniczej

Spożycie żywności w Japonii

Polityka rolna i żywnościowa Japonii

Struktura rolnictwa japońskiego i jej przemiany

Ekonomika gospodarki rolnej i żywnościowej

Polityka cenowa i dochodowa oraz interwencjonizm w rolnictwie

Handel zagraniczny i współpraca międzynarodowa Japonii w dziedzinie gospodarki żywnościowej

Strategia rozwoju i przyszłość wsi, rolnictwa i agrobiznesu w Japonii

Zakończenie


(zwiń spis treści)