Wydawnictwo Key Text rozpoczęło działalność w 1991 roku z inicjatywy redaktorów Redakcji Słowników i Encyklopedii PWE. Obecnie zarządzane jest przez absolwentki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i doktora Politechniki Warszawskiej:


Podstawową działalnością jest wydawanie publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych. Dbamy o to, aby były one na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim. Wszystkie posiadają pozytywne recenzje, wiele z nich wydawanych jest we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

Dużym zainteresowaniem dydaktyków, praktyków i studentów cieszą się realizowane przez nas czasopisma:

Oprócz działalności wydawniczej zajmujemy się również świadczeniem usług. Możemy poszczycić się współpracą z takimi oficynami jak: PWE, Wydawnictwo Szkolne PWN, WSiP, WAiP, DeAgostini, Nobilis.
Od 1995 roku stale współpracujemy z Waldemarem Łysiakiem, przygotowujemy wydania wszystkich jego książek.

Książki i czasopisma można kupić w siedzibie wydawnictwa lub zamówić korzystając z niniejszej strony WWW, przez faks oraz e-mail.