Realizacja wydawnicza książek, broszur, czasopism, druków reklamowych.
Redakcja merytoryczna, opracowanie graficzne i techniczne, korekty, fotoskład, druk, oprawa.

Raport o innowacyjności gospodarki Polski

okładka
2012 r.

okładka
2011 r.
okładka
2010 r.
okładka
2009 r.
okładka
2008 r.
okładka
2007 r.
okładka
w sektorze
medycznym
okładka
w sektorze
lotniczym

okładka
Euro. Area Policies. Selected Issues
okładka
The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied
okładka
Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej
okładka
Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej
okładka
Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw


Polska i Rosja

okładka
Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji
okładka
Polska i Rosja. Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań
okładka
Polska i Rosja. Państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku
okładka
Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju
Polska i rosyjska wieś w świetle wyzwań globalizacjiokładka
Warunki budowy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i w Rosji

okładka
Przeszłość i teraźniejszość (księga jubileuszowa)

Biuletyn miesięczny GPW
i in.

Waldemar Łysiak


4

Asfaltowy saloon

Cena

Cesarski poker

Dobry

Empireum

Empirowy pasjans

Flet z mandragory

Frank Lloyd Wright

Francuska ścieżka

Historia Saskiej Kępy

Kielich

Konkwista

Lider

Łysiak na łamach

Malarstwo białego człowieka

Mitologia świata bez klamek

MW

Najgorszy

Najlepszy

Napoleon fortyfikator

Napoleoniada

Old fashion man

Ostatnia kohorta

Salon

Salon 2

Statek

Stulecie kłamców

Szuańska ballada

Talleyrand. Droga Mefistofelesa

Wyspy zaczarowane

Ekonomista

Praca i zabezpieczenie społeczne

Encyklopedia szkolna - BiologiaEncyklopedia szkolna - HistoriaEncyklopedia szkolna - MatematykaEncyklopedia szkolna - Literatura i nauka o języku

Broszury: Geografia, Historia, Język polski, Plastyka
Czytam Piszę
Niezbędnik Geografia na czasie
Niezbędnik Świat bez tajemnic
Podręczniki: Matematyka Eureka
Was ist los?