Realizacja wydawnicza książek, broszur, czasopism, druków reklamowych.
Redakcja merytoryczna, opracowanie graficzne i techniczne, korekty, fotoskład, druk, oprawa.

Raport o innowacyjności gospodarki Polski (INE PAN)

ok≥adka

ok≥adkaok≥adkaok≥adka
ok≥adkaok≥adkaok≥adkaok≥adka


Książki dla INE PAN

ok≥adka
Euro. Area Policies. Selected Issues
ok≥adka
The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied
ok≥adka
Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej
ok≥adka
Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej
ok≥adka
Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw

ok≥adka
Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji
ok≥adka
Polska i Rosja. Gospodarka rynkowa wobec nowych wyzwań
ok≥adka
Polska i Rosja. Państwo i gospodarka w perspektywie XXI wieku
ok≥adka
Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju
ok≥adka
Warunki budowy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i w Rosji

ok≥adka
Przeszłość i teraźniejszość (księga jubileuszowa)


Wydawnictwa GPW

Biuletyn miesiÍczny GPW

Książki Waldemara Łysiaka (dla wydawnictw Exlibris i Nobilis)

4

Asfaltowy saloon

Cena

Cesarski poker

Dobry

Empireum

Empirowy pasjans

Flet z mandragory

Frank Lloyd Wright

Francuska ścieżka

Historia Saskiej KÍpy

Kielich

Konkwista

Lider

Łysiak na łamach

Malarstwo białego człowieka

Mitologia świata bez klamek

MW

Najgorszy

Najlepszy

Napoleon fortyfikator

Napoleoniada

Old fashion man

Ostatnia kohorta

Salon

Salon 2

Statek

Stulecie kłamców

Szuańska ballada

Talleyrand. Droga Mefistofelesa

Wyspy zaczarowane

Wydawnictwo PWE

Praca i zabezpieczenie społeczne (PWE)

Encyklopedie szkolne WSiP

BiologiaHistoriaMatematykaLiteratura i nauka o języku

Wydawnictwa Szkolne PWN

Broszury: Geografia, Historia, Język polski, Plastyka
Czytam Piszę
Niezbędnik Geografia na czasie
Niezbędnik Świat bez tajemnic
Podręczniki: Matematyka Eureka
Was ist los?