Realizacja wydawnicza książek, broszur, czasopism, druków reklamowych.
Redakcja merytoryczna, opracowanie graficzne i techniczne, korekty, fotoskład, druk, oprawa.

Czasopisma

Gospodarka Polski - Prognozy i opinie
ok≥adka
nr 15

ok≥adka
nr 16
ok≥adka
nr 17
ok≥adka
nr 18
ok≥adka
nr 19
ok≥adka
nr 20
ok≥adka
nr 21
ok≥adka
nr 22


Studia Ekonomiczne
ok≥adka
2012/3

ok≥adka
2012/4

ok≥adka
2013/1