Realizacja wydawnicza książek, broszur, czasopism, druków reklamowych.
Redakcja merytoryczna, opracowanie graficzne i techniczne, korekty, fotoskład, druk, oprawa.

Czasopisma

Gospodarka Polski - Prognozy i opinie
okładka
nr 15

okładka
nr 16
okładka
nr 17
okładka
nr 18
okładka
nr 19
okładka
nr 20
okładka
nr 21
okładka
nr 22


Studia Ekonomiczne
okładka
2012/3

okładka
2012/4

okładka
2013/1