ISBN: 978-83-87251-97-0

Niepewność na rynku walutowym, Bogna Gawrońska-Nowak,

Format: 165x240 mm
138 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2008

Cena: 35,70


Kup książki w sklepie

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Bogna Gawrońska-Nowak

Niepewność na rynku walutowym

Teoretyczne podstawy[Opis] [Spis treści]Książka może być adresowana do teoretyków i praktyków rynku walutowego czy szerzej – rynków finansowych. Powinna też wzbudzić zainteresowanie studentów wyższych poziomów studiów magisterskich i doktoranckich o profilu ekonomicznym lub finansowym. Autorka ma nadzieję, że aktualny i krytyczny dobór najnowszej literatury światowej, połączony z autorskim podejściem do definiowania obszaru niepewności na rynku walutowym zaprezentowany w tym opracowaniu pobudzi dyskusję na temat modelowania rynku walutowego, tak żywą w kontekście ostatnio odnotowanych turbulencji dotykających rynki finansowe w USA i na świecie.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1

Mikroekonomiczne uwarunkowania niepewności na rynku walutowym

1.1. Aspekty pojęciowe

1.2. Struktura funkcjonalna rynku a transparentność informacyjna

1.2.1. Globalny rynek walutowy – ogólne tendencje

1.3. Wybór w warunkach niepewności – model premii za ryzyko

1.3.1. Wybór w warunkach niepewności według szkoły behawioralnej

Rozdział 2

Niepewność modelowania zachowań kursu walutowego

2.1. Modele monetarystyczne

2.1.1. Próba modyfi kacji w ramach racjonalności

2.2. Model portfelowy

2.3. Krytyka według Frydmana i Goldberga – nowe wymiary modelowania

2.4. Podejście mikrostrukturalne

Rozdział 3

Niepewność zjawisk kryzysowych

3.1. Kryzys walutowy – aspekty pojęciowe

3.2. Kryzys ERM i model Obstfelda

3.3. Kryzys azjatycki i trzecia generacja modeli

Rozdział 4

Niepewność informacji

4.1. Znaczenie sygnału – prosty model newsowy

4.2. Znaczenie szumu – model Morrisa i Shina

4.3. Złożoność procesów informacyjnych – kaskady, zachowania stadne, uczenie się

Rozdział 5

Inne podejście do niepewności na rynku walutowym

5.1. Teoria chaosu

5.2. Teoria zwrotności

Podsumowanie

Bibliografia
(zwiń spis treści)