Zamówienia i opłaty za prenumeratę:


Prenumerata 2020 (numery 1, 2, 3, 4, 5, 6 - druk)
393,12


Prenumerata 2020 (numery 1, 2, 3, 4, 5, 6 - PDF)
349,92


Prenumerata 2020 (numery 1, 2, 3, 4, 5, 6 - druk+PDF)
490,32Zamówienia na prenumeratę przyjmowane są na okres nieprzekraczający jednego roku. Cena prenumeraty za okres obejmujący kilka numerów (niepełny rok) jest wielokrotnością ceny jednego numeru. Prenumerata rozpoczyna się od najbliższego numeru po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy Wydawnictwa nr: 64 1160 2202 0000 0001 1046 1312.

Egzemplarze drukowane wysyłamy ekonomiczną przesyłką rejestrowaną, spersonalizowane PDF-y na podany w zamówieniu adres e-mail.

Wysyłka tylko na terenie kraju.