Wyniki wyszukiwania hasła Cezary Wójcik w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaStabilność fiskalna w Polsce: jak zmiana polityki publicznej w latach 2016–2019 wpłynęła na długoterminową stabilność?

2021/6

Maciej Wysocki
Cezary Wójcik
ok≥adkaCezary Wójcik: Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty
konwergencji

2009/3

Michał Brzoza-Brzezina