Wyniki wyszukiwania hasła Małgorzata Wachowska w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaW poszukiwaniu czynników stymulujących rozprzestrzenianie się polskiego know-how w gospodarce światowej – analiza regresji wielorakiej

2020/6

Małgorzata Wachowska
Magdalena Homa