ISBN: 978-83-87251-28-4 (e-ISBN: 978-83-87251-29-1)

Inwestycje private equity/venture capital, Katarzyna Sobańska-Helman, Piotr Sieradzan,

Format: 165x240 mm
402 strony
Oprawa twarda
Rok wydania: 2013

Cena: 84,00


Kup książki na Allegro

Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Katarzyna Sobańska-Helman, Piotr Sieradzan

Inwestycje private equity/venture capital

wydanie drugie, zmienione (oprawa twarda)[Opis] [Spis treści]Teoretyczne i praktyczne kompendium wiedzy o szczegółach procesu inwestycyjnego i współpracy z funduszami private equity/venture capital. • przygotowania przedsiębiorcy (biznesplan, due diligence, wycena spółki) • umowa inwestycyjna • monitorowanie spółek portfelowych, raportowanie • dezinwestycje (IPO, trade sale, FIBO, MBO, buy back, write-off) • aspekty podatkowe inwestycji i dezinwestycji • przykłady zrealizowanych projektów • analiza polskiego i europejskiego rynku private equity/venture capital
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Private equity – zagadnienia wstępne

1.1. Pojęcie inwestycji private equity/venture capital

1.2. Korzyści z finansowania private equity

1.3. Wady wprowadzenia do spółki inwestora private equity. Obawy przedsiębiorców związane z inwestycją private equity

2. Proces inwestycyjny private equity

2.1. Akwizycja kapitału przez fundusze private equity

2.2. Proces decyzyjny poprzedzający inwestycję private equity. Pozyskiwanie i analiza potencjalnych

projektów inwestycyjnych

2.2.1. Przygotowania przedsiębiorcy do pozyskania funduszu private equity

2.2.2. Biznesplan

2.2.3. Due diligence – szczegółowa ocena przedsiębiorstwa

2.2.4. Due diligence – wymagane dokumenty i opracowania

2.2.5. Wycena spółki

2.2.6. Umowa inwestycyjna. Określenie struktury transakcji, zakresu uprawnień i zobowiązań funduszu

2.3. Inwestowanie – udział funduszu private equity w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2.4. Dezinwestycja. Wybór sposobu i momentu wyjścia z inwestycji przez inwestora private equity

2.4.1. Wprowadzenie spółki portfelowej na giełdę papierów wartościowych (IPO)

2.4.2. Pozyskanie dla spółki portfelowej inwestora branżowego (trade sale)

2.4.3. Wykup akcji lub udziałów przez inwestora finansowego (FIBO)

2.4.4. Wykup menedżerski (MBO)

2.4.5. Zwrotne zbycie udziałów podmiotowi, od którego pierwotnie zostały nabyte (buy back)

2.4.6. Likwidacja spółki lub umorzenie udziałów (write-off)

2.4.7. Problemy podatkowe dezinwestycji

3. Polityka funduszy private equity

3.1. Podstawowe warunki konstrukcji portfela private equity. Dywersyfikacja portfela.

Ryzyko inwestycji venture capital/private equity

3.2. Inwestycje private equity w ujęciu sektorowym

3.3. Wpływ kondycji rynku na decyzje inwestycyjne funduszy private equity

3.3.1. Dobra koniunktura giełdowa

3.3.2. Stagnacja rynkowa

3.4. Charakterystyka zaangażowania funduszu private equity na różnych etapach rozwoju

spółki

3.4.1. Etap krystalizacji pomysłu na spółkę, zwany stadium zasiewów (seed stage)

3.4.2. Etap początkowej działalności przedsiębiorstwa (start-up stage oraz post-creation)

3.4.3. Etap rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa (development stage, initial growth,

expansion capital)

3.4.4. Wykupy (buy-outs)

3.4.5. Inne formy i okoliczności zaangażowania inwestorów private equity

3.5. Pomiar wyników inwestycyjnych funduszy private equity

3.6. Raportowanie

4. Uwarunkowania prawne działalności funduszy private equity

4.1. Formy prawne działania funduszy private equity

4.1.1. Fundusze zagraniczne

4.1.2. Fundusze prawa polskiego

4.1.3. Analiza przydatności poszczególnych form prawnych

4.2. Ograniczenia inwestycyjne po stronie potencjalnych dawców kapitału

4.3. Dodatkowe uwarunkowania prawne niesprzyjające działalności private equity w Polsce

4.4. Postulaty de lege ferenda

5. Rynek funduszy private equity w Polsce na tle rynku europejskiego

5.1. Rozwój private equity

5.2. Inwestycje

5.3. Struktura sektorowa inwestycji

5.4. Segmenty rynku

5.5. Akwizycja kapitału. Źródła finansowania funduszy private equity

5.6. Zakończenie inwestycji (dezinwestycja)

5.7. Struktura dezinwestycji

5.8. Struktura sektorowa dezinwestycji

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis schematów

Spis wykresów

Indeks
(zwiń spis treści)