Wyniki wyszukiwania hasła 2013 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaInwestycje private equity/venture capital
wydanie drugie, zmienione

2013, ISBN 978-83-87251-26-0

Katarzyna Sobańska-Helman
Piotr Sieradzan
77,07 zł402
ok≥adkaInwestycje private equity/venture capital
wydanie drugie, zmienione (oprawa twarda)

2013, ISBN 978-83-87251-28-4

Katarzyna Sobańska-Helman
Piotr Sieradzan
84,00 zł402
ok≥adkaNobliści z ekonomii 1969–2023
Poglądy laureatów w zarysie (Uwaga: wersja papierowa dostępna jest do nagród za 2019 r. Informacje o nagrodzonych za 2020–2013 dodawane są w postaci suplementu pdf)

2023, ISBN 978-83-64928-31-4

Leszek J. Jasiński
68,25 zł382


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaUtrata wartości aktywów a kształtowanie kursów akcji polskich spółek sektora energetycznego

2021/3

Bartłomiej Lisicki
ok≥adkaStrategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w przebiegu cyklu koniunkturalnego

2021/2

Jagoda Kaszowska-Mojsa
ok≥adkaWdrażanie koncepcji „flexicurity” w wybranych krajach europy środkowo-wschodniej

2021/1

Dagmara Nikulin
Małgorzata Gawrycka
ok≥adkaPozycja różnych grup osób na rynku pracy a stan koniunktury w Polsce

2020/5

Leszek Kucharski
Eugeniusz Kwiatkowski
ok≥adkaA New Monetary Analysis Tool: The Daily Liquidity Dataset

2020/4

Engin Yilmaz
ok≥adkaUnemployment and Time Spent in Household Production

2019/4

Jacek Jankiewicz
Przemysław Garsztka
ok≥adkaThe Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs

2019/3

Sylwia Morawska
Przemysław Banasik
Beata Woźniak-Jęchorek
ok≥adkaWeryfikacja środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej

2018/3

Dorota Wawrzyniak
ok≥adkaWpływ wykształcenia na rozkład zarobków w Polsce w latach 1988–2013

2018/1

Henryk Domański
ok≥adkaZwrot płacowy z wykształcenia w Polsce

2018/1

Paweł Strawiński
Aleksandra Majchrowska
Paulina Broniatowska
ok≥adkaKrótkowzroczność w zachowaniach jednostek a rola państwa w systemie emerytalnym: analiza porównawcza dla krajów OECD

2018/1

Filip Chybalski
Edyta Marcinkiewicz
ok≥adkaWpływ kursu walutowego na wielkość eksportu towarów z Polski do Niemiec w latach 1995–2013

2017/4

Mariusz Gasztoł
Piotr Śliwka
ok≥adkaEfektywność klubów piłkarskich w Polsce

2017/3

Artur Wyszyński
ok≥adkaZależności między inflacją a bezrobociem
w największych gospodarkach świata

2016/4

Tomasz Grabia
ok≥adkaPodobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

2016/1

Krzysztof Beck
Jakub Janus
ok≥adkaThe Prediction of the USD/EUR Spot Exchange Rate on the Basis of the Forward Exchange Rates (Prognozowanie kursu walutowego USD/EUR na podstawie jego notowań w transkacjach terminowych)

2015/4

Radim Gottwald
ok≥adkaPolaryzacja ekonomiczna w Hiszpanii w latach 1955–2013

2015/1

Łukasz Piętak
ok≥adkaPrognozowanie cen aktywów: Eugen F. Fama, Lars P. Hansen, Robert Shiller – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2013 r.

2014/4

Waldemar Frąckowiak
Adam Zaremba
ok≥adkaMiejsce towaroznawstwa w naukach ekonomicznych – głos polemiczny do artykułu M. Goryni i T. Kowalskiego Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki („Ekonomista” 2013, nr 4)

2014/3

Romuald I. Zalewski
ok≥adkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2013 r.

2013/5

ok≥adkaDostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich

2012/2

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaWspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa

2011/1

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaOcena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju

2008/6

Urszula Płowiec