Wyniki wyszukiwania hasła 2011 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWpływ instytucji demokracji bezpośredniej na zatrudnienie w sektorze publicznym w szwajcarskich kantonach

2021/5

Elżbieta Jakubów
ok≥adkaKrótkowzroczność w zachowaniach jednostek a rola państwa w systemie emerytalnym: analiza porównawcza dla krajów OECD

2018/1

Filip Chybalski
Edyta Marcinkiewicz
ok≥adkaInnovations and Export Performance
of New EU Member States

2017/5

Andrzej Cieślik
Jan Michałek
ok≥adkaPozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie

2017/5

Łukasz Ambroziak
ok≥adkaWspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania a finanse przedsiębiorstwa

2016/4

Jolanta Iwin-Garzyńska
ok≥adkaThe Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland

2016/2

Patrycja Graca-Gelert
ok≥adkaFundusze hedgingowe – definicja i tendencje rozwoju

2015/6

Waldemar Aspadarec
ok≥adkaZagregowana ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem polskich modeli upadłości

2015/5

Joanna Kisielińska
Adam Waszkowski
ok≥adkaRynek ubezpieczeniowy w Polsce i na Litwie – analiza porównawcza

2015/3

Justyna Witkowska
Aušrinė Lakštutienė
ok≥adkaWpływ podatków i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy na przykładzie Polski

2014/6

Michał Konopczyński
ok≥adkaKlimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej

2014/5

Dorota Wawrzyniak
ok≥adkaInteres publiczny a interesy grupowe w polskim ustawodawstwie

2014/3

Stanisław Alwasiak
Monika Lewandowska-Kalina
Lech Kalina
Oskar Kowalewski
Michał Możdżeń
Krzysztof Rybiński
ok≥adkaWolność gospodarcza i demokracja a wzrost gospodarczy krajów transformujących się

2014/3

Dawid Piątek
Katarzyna Szarzec
Michał Pilc
ok≥adkaKontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia

2013/6

Stanisława Golinowska
ok≥adkaNieefektywność alokacji zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym w Polsce

2013/5

Michał Gradzewicz
Jakub Growiec
Robert Wyszyński
ok≥adkaSystemy kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro

2013/2

Michał Jurek
ok≥adkaEfekt ogłoszeń jako wyraz przejrzystości polityki pieniężnej

2013/1

Urszula Ziarko-Siwek
ok≥adkaMethodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing

2012/6

Eulalia Skawińska
Romuald I. Zalewski
Tomasz Brzęczek
ok≥adkaMichał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, tom I – Transformacja

2012/6

Urszula Zagóra-Jonszta
ok≥adkaSądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik
akademicki z ekonomii (wydany w latach 2009–2011)

2012/5

ok≥adkaUrszula Płowiec (1933–2011)

2012/1

ok≥adkaStefan Kurowski (1923–2011)

2012/1

ok≥adkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2011 r.

2011/6

ok≥adkaWspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa

2011/1

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień