Wyniki wyszukiwania hasła 2011 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaKrótkowzroczność w zachowaniach jednostek a rola państwa w systemie emerytalnym: analiza porównawcza dla krajów OECD

2018/1

Filip Chybalski
Edyta Marcinkiewicz
okładkaInnovations and Export Performance
of New EU Member States

2017/5

Andrzej Cieślik
Jan Michałek
okładkaPozycja konkurencyjna nowych państw członkowskich UE w handlu towarami zaawansowanymi technologicznie

2017/5

Łukasz Ambroziak
okładkaWspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania a finanse przedsiębiorstwa

2016/4

Jolanta Iwin-Garzyńska
okładkaThe Impact of the EU-entry Related Migration on Income Inequality in Poland

2016/2

Patrycja Graca-Gelert
okładkaFundusze hedgingowe – definicja i tendencje rozwoju

2015/6

Waldemar Aspadarec
okładkaZagregowana ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem polskich modeli upadłości

2015/5

Joanna Kisielińska
Adam Waszkowski
okładkaRynek ubezpieczeniowy w Polsce i na Litwie – analiza porównawcza

2015/3

Justyna Witkowska
Aušrin? Lakštutien?
okładkaWpływ podatków i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy na przykładzie Polski

2014/6

Michał Konopczyński
okładkaKlimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej

2014/5

Dorota Wawrzyniak
okładkaInteres publiczny a interesy grupowe w polskim ustawodawstwie

2014/3

Stanisław Alwasiak
Monika Lewandowska-Kalina
Lech Kalina
Oskar Kowalewski
Michał Możdżeń
Krzysztof Rybiński
okładkaWolność gospodarcza i demokracja a wzrost gospodarczy krajów transformujących się

2014/3

Dawid Piątek
Katarzyna Szarzec
Michał Pilc
okładkaKontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia

2013/6

Stanisława Golinowska
okładkaNieefektywność alokacji zatrudnienia w cyklu koniunkturalnym w Polsce

2013/5

Michał Gradzewicz
Jakub Growiec
Robert Wyszyński
okładkaSystemy kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro

2013/2

Michał Jurek
okładkaEfekt ogłoszeń jako wyraz przejrzystości polityki pieniężnej

2013/1

Urszula Ziarko-Siwek
okładkaMethodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing

2012/6

Eulalia Skawińska
Romuald I. Zalewski
Tomasz Brzęczek
okładkaMichał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1990–2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, tom I – Transformacja

2012/6

Urszula Zagóra-Jonszta
okładkaSądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik
akademicki z ekonomii (wydany w latach 2009–2011)

2012/5

okładkaUrszula Płowiec (1933–2011)

2012/1

okładkaStefan Kurowski (1923–2011)

2012/1

okładkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2011 r.

2011/6

okładkaWspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa

2011/1

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień