Wyniki wyszukiwania hasła 2012 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaCena PDFLiczba stronInne
okładkaCzas w życiu i pracy

2012, ISBN 978-83-87251-23-9

Hanna Fołtyn
48,30 zł36,90 zł260PDF
okładkaEkonomiści czytani, ale nie słuchani
Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957–2006

2012, ISBN 978-83-87251-22-2

Tomasz Sobczak
35,70 zł36,90 zł162PDF
okładkaLiberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

2012, ISBN 978-83-87251-24-6

Andrzej T. Szablewski
67,20 zł52,89 zł280PDF


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaPublishing Patterns of Polish Authors in Domestic and Foreign Economic Journals

2018/4

Grażyna Bukowska
Beata Łopaciuk_Gonczaryk
okładkaWprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce a konkurencyjność gospodarki

2018/4

Piotr Rubaj
Elżbieta Ważna
okładkaZaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie

2016/5

Ewa Ambroziak
Paweł Starosta
Jan Jacek Sztaudynger
okładkaInterwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku

2016/5

Bazyli Czyżewski
Anna Matuszczak
okładkaRedystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – przesłanki teoretyczne i rezultaty

2016/5

Sławomir Juszczyk
Piotr Gołasa
Marcin Wysokiński
okładkaPreferencje polskich przedsiębiorstw
w zakresie finansowania długiem

2016/4

Anna Białek-Jaworska
Natalia Nehrebecka
okładkaSubiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego

2016/2

Beata Kasprzyk
okładkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
okładkaRekomendacje inwestycyjne a realia gospodarcze – heurystyka nadmiernego optymizmu wśród analityków giełdowych

2015/6

Jakub Keller
Radosław Pastusiak
okładkaKomunikat Sądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy
podręcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2012–2014)

2015/6

okładkaMacroeconomic Savings in Poland (Oszczędności makroekonomiczne w Polsce)

2015/4

Barbara Liberda
okładkaCykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

2015/3

Arkadiusz Świadek
okładkaDane, informacje i wiedza w łańcuchu dostaw

2015/2

Maciej Szymczak
okładkaAktywne programy rynku pracy: szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych

2015/1

Marcin Woźniak
okładkaZjawisko uporczywości (inercyjności) inflacji w Polsce

2014/3

Piotr Misztal
okładkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

2014/2

Marian Gorynia
okładkaTeoria stabilnych alokacji i dopasowań: Lloyd Shapley i Alvin Roth – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2012 r.

2013/2

Robert Golański
okładkaInterwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

2013/1

Aneta Hryckiewicz
okładkaTadeusz Kowalik (1926–2012)

2012/5

okładkaStanisław Ładyka (1928–2012)

2012/5

okładkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof.
Edwarda Lipińskiego w 2012 r.

2012/5

okładkaKryzys gospodarczy a handel światowy

2012/4

Katarzyna Śledziewska
Bartosz Witkowski
okładkaDługookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na gospodarkę polską

2011/4

Jakub Borowski
Jakub Boratyński
Adam Czerniak
Paweł Dykas
Mariusz Plich
Ryszard Rapacki
Tomasz Tokarski