Wyniki wyszukiwania hasła 2012 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaCzas w życiu i pracy

2012, ISBN 978-83-87251-23-9

Hanna Fołtyn
48,30 zł260
ok≥adkaEkonomiści czytani, ale nie słuchani
Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957–2006

2012, ISBN 978-83-87251-22-2

Tomasz Sobczak
35,70 zł162
ok≥adkaLiberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

2012, ISBN 978-83-87251-24-6

Andrzej T. Szablewski
67,20 zł280


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaOcena efektywności technicznej firm ubezpieczeniowych w krajach grupy wyszehradzkiej

2020/6

Lenka Přečková
Iveta Palečková
ok≥adkaThe Handling of Business Lawsuits by Common Courts in Poland: Identification of Transaction Costs

2019/3

Sylwia Morawska
Przemysław Banasik
Beata Woźniak-Jęchorek
ok≥adkaPublishing Patterns of Polish Authors in Domestic and Foreign Economic Journals

2018/4

Grażyna Bukowska
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
ok≥adkaWprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce a konkurencyjność gospodarki

2018/4

Piotr Rubaj
Elżbieta Ważna
ok≥adkaZaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie

2016/5

Ewa Ambroziak
Paweł Starosta
Jan Jacek Sztaudynger
ok≥adkaInterwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku

2016/5

Bazyli Czyżewski
Anna Matuszczak
ok≥adkaRedystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – przesłanki teoretyczne i rezultaty

2016/5

Sławomir Juszczyk
Piotr Gołasa
Marcin Wysokiński
ok≥adkaPreferencje polskich przedsiębiorstw
w zakresie finansowania długiem

2016/4

Anna Białek-Jaworska
Natalia Nehrebecka
ok≥adkaSubiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego

2016/2

Beata Kasprzyk
ok≥adkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
ok≥adkaRekomendacje inwestycyjne a realia gospodarcze – heurystyka nadmiernego optymizmu wśród analityków giełdowych

2015/6

Jakub Keller
Radosław Pastusiak
ok≥adkaKomunikat Sądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy
podręcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2012–2014)

2015/6

ok≥adkaMacroeconomic Savings in Poland (Oszczędności makroekonomiczne w Polsce)

2015/4

Barbara Liberda
ok≥adkaCykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

2015/3

Arkadiusz Świadek
ok≥adkaDane, informacje i wiedza w łańcuchu dostaw

2015/2

Maciej Szymczak
ok≥adkaAktywne programy rynku pracy: szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych

2015/1

Marcin Woźniak
ok≥adkaZjawisko uporczywości (inercyjności) inflacji w Polsce

2014/3

Piotr Misztal
ok≥adkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

2014/2

Marian Gorynia
ok≥adkaTeoria stabilnych alokacji i dopasowań: Lloyd Shapley i Alvin Roth – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2012 r.

2013/2

Robert Golański
ok≥adkaInterwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

2013/1

Aneta Hryckiewicz
ok≥adkaTadeusz Kowalik (1926–2012)

2012/5

ok≥adkaStanisław Ładyka (1928–2012)

2012/5

ok≥adkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof.
Edwarda Lipińskiego w 2012 r.

2012/5

ok≥adkaKryzys gospodarczy a handel światowy

2012/4

Katarzyna Śledziewska
Bartosz Witkowski
ok≥adkaDługookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na gospodarkę polską

2011/4

Jakub Borowski
Jakub Boratyński
Adam Czerniak
Paweł Dykas
Mariusz Plich
Ryszard Rapacki
Tomasz Tokarski