ISBN: 978-83-87251-24-6 (e-ISBN: 978-83-87251-11-6)

Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, Andrzej T. Szablewski,

Format: 165x240 mm
280 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2012

Cena: 67,20


Kup książki w sklepie

Wypożycz lub kup PDF w ibuk.pl

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Andrzej T. Szablewski

Liberalizacja a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej[Opis] [Spis treści]Liberalizacja sektorów sieciowych należy do ważniejszych zmian z punktu widzenia teorii ekonomii oraz praktyki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Obejmuje ona reformy mające na celu uruchomienie rynkowych lub quasi-rynkowych mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz tworzenie warunków do ich efektywnego działania. Przełomowym charakterem tych procesów jest to, że sektory sieciowe traktowano jako obszar występowania na tyle istotnych ułomności rynku, aby wykluczyć poddanie ich w znacznym stopniu regulującej roli rynku. Do końca lat 70. XX wieku sektory te stanowiły ogniwa najdalej posuniętego interwencjonizmu państwowego.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

Kontekst problemu oraz pytanie badawcze

Struktura i zawartość pracy

Rozdział 1

Pojęcie, zakładane skutki i przebieg pierwszej fazy liberalizacji sektorów elektroenergetycznych

1.1. Przesłanki liberalizacji

1.3. Zawartość pakietu liberalizacyjnego

1.4. Implikacje liberalizacji dla polityki energetycznej i regulacyjnej

1.5. Geneza liberalizacji i pierwsze inicjatywy Komisji Europejskiej

1.6. Przebieg i efekty unijnego procesu legislacyjnego

1.7. Przebieg i modele liberalizacji sektora elektroenergetycznego w państwach UE

1.8. Przyczyny słabnięcia poparcia dla wyjściowej koncepcji liberalizacji

Załącznik: Pojęcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Rozdział 2

Założenia a praktyka funkcjonowania konkurencyjnych rynków energii elektrycznej ? aspekt bezpieczeństwa dostaw

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Ocena dotychczasowych doświadczeń

2.3. Istota problemów z inwestycjami

2.4. Rynek a bodźce inwestycyjne. Główne stanowiska

Rozdział 3

Geneza i rozwój regulacji bodźcowej oraz jej implikacje inwestycyjne

3.1. Uwagi wstępne

3.2. Zarys teoretycznych podstaw regulacji bodźcowej

3.3. Dwie strategie reform w zakresie bodźcowej regulacji cen

3.4. Ewolucja mechanizmu regulacji typu RPI-X

3.5. Regulacja bodźcowa a bezpieczeństwo dostaw

3.6. Doskonalenie mechanizmu regulacji pułapowej

3.7. Zdolność pułapu cenowego do stymulowania inwestycji sieciowych

3.8. Regulacyjne implikacje niespójności w czasie

Rozdział 4

Przekształcenia strukturalne sektora energii elektrycznej – w poszukiwaniu kompromisu między konkurencją a bezpieczeństwem dostaw

4.1. Wstęp

4.2. Geneza i ewolucja pionowego i poziomego zrestrukturyzowanego modelu energetycznych sektorów sieciowych

4.3. Objawy kryzysu kanonu restrukturyzacyjnego

4.4. Przesłanki nowego podejścia do kwestii struktury rynku

4.5. Wnioski dla regulacji prokonkurencyjnej

Uwagi końcowe

Bibliografia
(zwiń spis treści)