Wyniki wyszukiwania hasła 2014 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaŹródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

2014, ISBN 978-83-87251-47-5

Milena Kabza
39,90 zł192


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaStrategie innowacyjne polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego w przebiegu cyklu koniunkturalnego

2021/2

Jagoda Kaszowska-Mojsa
ok≥adkaWpływ projektów dofinsowanych przez UE na rozbudowę potencjału instytucjonalnego i rozwój regionalny w Turcji (przypadek regionu tr82 według NUTS-2)

2021/2

Hilal Abacı
ok≥adkaEfekt fiskalny uszczelniania systemu podatkowego w Polsce: próba oszacowania w zakresie podatku CIT

2021/1

Karolina Konopczak
Aleksander Łożykowski
ok≥adkaAbsolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy – analiza na przykładzie rocznika 2014

2020/6

Marek Rocki
ok≥adkaOcena efektywności technicznej firm ubezpieczeniowych w krajach grupy wyszehradzkiej

2020/6

Lenka Přečková
Iveta Palečková
ok≥adkaPozycja różnych grup osób na rynku pracy a stan koniunktury w Polsce

2020/5

Leszek Kucharski
Eugeniusz Kwiatkowski
ok≥adkaStrategie adaptacyjne przedsiębiorstw dotkniętych sankcjami – pomiędzy dostosowaniem a obejściem i unikaniem

2020/4

Beata Stępień
Patrick M. Weber
ok≥adkaUdział Polski w globalnych łańcuchach wartości – przypadek działalności badawczo-rozwojowej

2020/4

Anna Odrobina
Paweł Folfas
ok≥adkaCzy Niemcy są europejskim centrum przemysłowym dla krajów EŚW?

2019/6

Aleksandra Kordalska
Magdalena Olczyk
ok≥adkaWpływ stabilności politycznej i praworządności na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej

2019/5

Katarzyna Świerczyńska
Łukasz Kryszak
ok≥adkaOptimal Size of the Public Sector in
Poland in Terms of Employment

2019/2

Łukasz Cywiński
Robert Pater
ok≥adkaWpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia

2018/1

Leszek Wincenciak
ok≥adkaRynkowa wycena absolwentów studiów ekonomicznych w Polsce

2018/1

Marek Rocki
ok≥adkaSądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik
akademicki z ekonomii (wydany w latach 2014–2016)

2017/6

ok≥adkaInnovations and Export Performance
of New EU Member States

2017/5

Andrzej Cieślik
Jan Michałek
ok≥adkaInterdependence of Innovations
and Institutions: Consequences for GDP Growth

2017/5

Jacek Pietrucha
Rafał Żelazny
ok≥adkaEfektywność klubów piłkarskich w Polsce

2017/3

Artur Wyszyński
ok≥adkaInequality of Pre-fiscal and Post-fiscal Income Distribution in European Countries

2017/2

Ewa Aksman
ok≥adkaZnaczenie stopy dywidendy w optymalizacji portfela akcji na rynku Europy Środkowo-Wschodniej

2015/6

Adam Zaremba
Przemysław Konieczka
ok≥adkaKomunikat Sądu Konkursowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy
podręcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2012–2014)

2015/6

ok≥adkaEwolucja ekonomii a nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki

2015/5

Maciej Bałtowski
ok≥adkaModelowanie zachowań strategicznych w gospodarce: Jean Tirole – Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2014 r.

2015/1

Adam Noga
ok≥adkaWitold Andruszkiewicz (1917–2014)

2014/6

Danuta Rucińska
ok≥adkaJanusz Beksiak (1929–2014)

2014/5

Urszula Libura-Grzelońska
ok≥adkaTeodor Kramer (1926–2014)

2014/5

Leszek Żabiński
ok≥adkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2014 r.

2014/5

ok≥adkaAdam Szeworski (1917–2014)

2014/3

Jan Toporowski
ok≥adkaMiejsce towaroznawstwa w naukach ekonomicznych – głos polemiczny do artykułu M. Goryni i T. Kowalskiego Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki („Ekonomista” 2013, nr 4)

2014/3

Romuald I. Zalewski
ok≥adkaDostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich

2012/2

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień