Wyniki wyszukiwania hasła 2018 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWpływ instytucji demokracji bezpośredniej na zatrudnienie w sektorze publicznym w szwajcarskich kantonach

2021/5

Elżbieta Jakubów
ok≥adkaUtrata wartości aktywów a kształtowanie kursów akcji polskich spółek sektora energetycznego

2021/3

Bartłomiej Lisicki
ok≥adkaAustrian and Mainstream Economics on Mathematics – a Comment on Pieniążek (2018): Reply to Machaj (2019)

2021/3

Piotr Pieniążek
ok≥adkaEfekt fiskalny uszczelniania systemu podatkowego w Polsce: próba oszacowania w zakresie podatku CIT

2021/1

Karolina Konopczak
Aleksander Łożykowski
ok≥adkaZarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy

2020/6

Anna Mijal
ok≥adkaWpływ zastosowania robotów przemysłowych na eksport krajów europejskich – analiza empiryczna

2020/6

Levent Şahin
Dilek Kutluay Şahin
ok≥adkaPozycja różnych grup osób na rynku pracy a stan koniunktury w Polsce

2020/5

Leszek Kucharski
Eugeniusz Kwiatkowski
ok≥adkaHanna G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów

2020/5

Marian Gorynia
ok≥adkaMichał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1918–2018, tom 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju

2020/5

Stanisław Swadźba
ok≥adkaA New Monetary Analysis Tool: The Daily Liquidity Dataset

2020/4

Engin Yilmaz
ok≥adkaIndeks VIX – zabezpieczenie czy zagrożenie? Konsekwencje finansjalizacji „wskaźnika strachu"

2020/3

Błażej Kiermasz
Mikołaj Kszczotek
ok≥adkaZaangażowanie kulturalne przedsiębiorstw w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

2020/1

Maria Magdalena Jagielska
ok≥adkaKomunikat Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2016–2018)

2019/6

ok≥adkaWpływ struktury finansowej ZIB na wzrost gospodarczy w polsce

2019/5

Aneta Kosztowniak
ok≥adkaMarcin Piątkowski, Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Growth of Poland, Oxford University Press, Oxford 2018, 400 ss.

2019/4

Łukasz Dwilewicz
ok≥adkaRynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, red. nauk. Iwona Jakubowska-Branicka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, 334 ss.

2019/4

Krzysztof Waliszewski
ok≥adkaWilliam Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 r.

2019/3

Stanisław Czaja
Krzysztof Malaga
ok≥adkaAustrian and Mainstream Economics on Mathematics – a Comment on Pieniążek (2018)

2019/2

Mateusz Machaj
ok≥adkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2018 r

2018/5

ok≥adkaWacław Jarmołowicz (1944–2018)

2018/3

Wiesława Przybylska-Kapuścińska
ok≥adkaInternational conference Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe – Institutional Perspective (SGH Warsaw School of Economics, 15 March 2018)

2018/3

Mariusz Próchniak