Wyniki wyszukiwania hasła 2019 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaNobliści z ekonomii 1969–2023
Poglądy laureatów w zarysie (Uwaga: wersja papierowa dostępna jest do nagród za 2019 r. Informacje o nagrodzonych za 2020–2013 dodawane są w postaci suplementu pdf)

2023, ISBN 978-83-64928-31-4

Leszek J. Jasiński
68,25 zł382


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWpływ wąskich gardeł podażowych na efektywność inwestycji

2022/1

Jan Marek Sztaudynger
Jan Jacek Sztaudynger
ok≥adkaWydatki budżetów rolnych polski w kontekście wybranych relacji makroekonomicznych

2022/1

Andrzej Czyżewski
Ryszard Kata
Anna Matuszczak
ok≥adkaStabilność fiskalna w Polsce: jak zmiana polityki publicznej w latach 2016–2019 wpłynęła na długoterminową stabilność?

2021/6

Maciej Wysocki
Cezary Wójcik
ok≥adkaAustrian and Mainstream Economics on Mathematics – a Comment on Pieniążek (2018): Reply to Machaj (2019)

2021/3

Piotr Pieniążek
ok≥adkaNiewypłacalność zawodowych klubów piłki nożnej

2021/1

Artur Wyszyński
ok≥adkaZarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy

2020/6

Anna Mijal
ok≥adkaZmiany w stratyfikacji społecznej w Polsce

2020/2

Henryk Domański
ok≥adkaKolejna korekta czy koniec globalizacji?

2020/1

Zbigniew Madej
ok≥adkaWpływ polityki pieniężnej na wzrost gospodarczy Ukrainy

2020/1

Vitalii Bondarchuk
Alina Raboshuk
ok≥adkaEksperymentalne podejście do łagodzenia ubóstwa. Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 2019 r.: Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer

2020/1

Dominik Buttler
Jan Szambelańczyk
ok≥adkaEugeniusz Rychlewski (1926–2019)

2019/6

Jerzy Wilkin
ok≥adkaKomunikat Sądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2019 r.

2019/6

ok≥adkaKonferencja naukowa „World Economy 2019: Learning from the Past and Designing the Future” (Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa, 9–10 maja 2019 r.)

2019/4

Lidia Danik
ok≥adkaAleksander Łukaszewicz (1927–2019)

2019/2