Wyniki wyszukiwania hasła 2017 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaEfekty pobudzania i wypierania inwestycji publicznych w polsce i portugalii: studium porównawcze

2020/3

Agnieszka Domańska
okładkaLuka dochodowa między nowymi i starymi krajami członkowskimi unii europejskiej i jej uwarunkowania w okresie 1996–2017


2020/3

Izabela Młynarzewska-Borowiec
okładkaEuropa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD

2020/2

Andrzej K. Koźmiński
Adam Noga
Katarzyna Piotrowska
Krzysztof Zagórski
okładkaWzrost gospodarczy a inwestycje – znaczenie wąskich gardeł

2019/6

Jan Marek Sztaudynger
Jan Jacek Sztaudynger
okładkaCzy Niemcy są europejskim centrum przemysłowym dla krajów EŚW?

2019/6

Aleksandra Kordalska
Magdalena Olczyk
okładkaWskaźnik zależności od zagranicy w handlu żywnością dla krajów ue28 w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego

2019/6

Levent Şahin
okładkaWpływ długu publicznego na wzrost gospodarczy w krajach zachodniobałkańskich

2019/6

Burim Gashi
okładkaImport dóbr i usług jako czynnik stymulujący innowacyjność w krajach UE

2019/5

Meda Andrijauskiené
Daiva Dumčiuviené
okładkaStabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym

2019/4

Łukasz Kurowski
okładkaDekompozycja oddziaływania wydatko?w rza?dowych na PKB w Polsce

2019/3

Piotr Krajewski
okładkaKoncepcja skonsolidowanego wieloletniego limitu zobowiązań finansowych jednostek samorządu terytorialnego

2019/2

Mirosław Czekaj
okładkaAndżelika Kuźnar, Międzynarodowy handel produktami wiedzy

2019/2

Joanna Kotowicz-Jawor
okładkaPodatek od towarów i usług i jego ściągalność w Polsce

2018/5

Janina Kotlińska
okładkaGrzegorz W. Kołodko, Andrzej K. Koźmiński, Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017

2018/5

Maciej Bałtowski
okładkaAndrzej Sławiński, Anna Chmielewska, Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017

2018/4

Witold Małecki
okładkaRichard H. Thaler – Nobel z ekonomii – 2017 r. Ekonomia z życia wzięta


2018/2

Elżbieta Mączyńska
okładkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2017 r.

2017/6