Wyniki wyszukiwania hasła historia gospodarcza w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaHistoria gospodarcza Polski

2003, ISBN 978-83-87251-71-0

Andrzej Jezierski
Cecylia Leszczyńska
47,97 zł568


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910)

2018/2

Maciej Bukowski
Piotr Koryś
Cecylia Leszczyńska
Maciej Tymiński
Nikolaus Wolf
ok≥adkaEkonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem
a kooperacją

2008/2

Michał Brzeziński
Marian Gorynia
Zbigniew Hockuba