Wyniki wyszukiwania hasła nobliści w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaNobliści z ekonomii 1969–2020
Poglądy laureatów w zarysie

2020, ISBN 978-83-64928-10-9

Leszek J. Jasiński
68,25 zł330


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaInstytucjonalizm o zarządzaniu. Nobliści z ekonomii w roku 2009

2010/4

Wacław Stankiewicz