Wyniki wyszukiwania hasła 2010 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaBankowość hipoteczna i rynek nieruchomości

2010, ISBN 978-83-87251-61-1

Marcin Sitek
47,25 zł230
ok≥adkaCiągłość i transformacja gospodarki
Zasoby kapitału, pracy, energii i ich wykorzystanie do roku 2000–2010

1997, ISBN 83-87251-00-3

Paweł Glikman
8,82 zł
16,80 zł
304
ok≥adkaEkonometria
podstawy teorii i praktyki

2010, ISBN 978-83-87251-60-4

Brunon R. Górecki
47,25 zł268
ok≥adkaInstytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej

2010, ISBN 978-83-87251-57-4

Tomasz Sobczak
39,90 zł266
ok≥adkaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Gospodarcze wyzwania XXI wieku

2010, ISBN 978-83-87251-59-8

Adam Oleksiuk
Mykola Vashchenko
35,70 zł246
ok≥adkaOd niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej

2010, ISBN 978-83-87251-99-4

Krystyna Bobińska
34,65 zł248
ok≥adkaRymowanki potocznego języka
Tamto, siamto i owamto. O naszym stosunku do ludzi, porozumiewania się z nimi i realiów codzienności

2010, ISBN 978-83-87251-63-5

Maria Nagajowa
21,00 zł202


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870–1910)

2018/2

Maciej Bukowski
Piotr Koryś
Cecylia Leszczyńska
Maciej Tymiński
Nikolaus Wolf
ok≥adkaPreferencje polskich przedsiębiorstw
w zakresie finansowania długiem

2016/4

Anna Białek-Jaworska
Natalia Nehrebecka
ok≥adkaEfektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej

2016/3

Adam P. Balcerzak
Michał Bernard Pietrzak
ok≥adkaUbóstwo w krajach Unii Europejskiej

2016/2

Tomasz Panek
Jan Zwierzchowski
ok≥adkaPróba empirycznej weryfikacji hipotezy płac efektywnościowych w Polsce

2016/2

Joanna Tyrowicz
Wojciech Hardy
ok≥adkaKreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek

2016/1

Monika Kondratiuk-Nierodzińska
ok≥adkaPodobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

2016/1

Krzysztof Beck
Jakub Janus
ok≥adkaRynek akcji a wzrost gospodarczy – analiza przekrojowa

2015/6

Marcin Kalinowski
ok≥adkaMultifactor-efficiency of the Fama-French Portfolios Formed on the Warsaw Stock Exchange: Bootstrap Method Application (Wieloczynnikowa efektywność portfeli Famy-Frencha formowanych na GPW w Warszawie: zastosowanie metod Bootstrap)

2015/4

Stanisław Urbański
Jacek Leśkow
ok≥adkaLong-term and Short-term Relationship Between Government Expenditure and GDP in the EU15: Cointegration Approach

2014/6

Irena Szarowská
ok≥adkaNapływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój gospodarczy Polski

2014/5

Wiesława Lizińska
Renata Marks-Bielska
ok≥adkaPrognozowanie zagrożenia bankructwem
przedsiębiorstw w wybranych branżach

2014/1

Sławomir Juszczyk
Rafał Balina
ok≥adkaKontrowersje wokół ekonomii w ochronie zdrowia i reformy systemu ochrony zdrowia

2013/6

Stanisława Golinowska
ok≥adkaInterwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

2013/1

Aneta Hryckiewicz
ok≥adkaMethodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing

2012/6

Eulalia Skawińska
Romuald I. Zalewski
Tomasz Brzęczek
ok≥adkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej

2012/4

Marian Gorynia
ok≥adkaKryzys gospodarczy a handel światowy

2012/4

Katarzyna Śledziewska
Bartosz Witkowski
ok≥adkaNakłady na działalność badawczo-rozwojową
a innowacyjność polskiej gospodarki

2012/1

Anna Gardocka-Jałowiec
ok≥adkaDlaczego banki centralne nie powinny
podwyższać celu inflacyjnego?

2011/5

Piotr Ciżkowicz
Andrzej Rzońca
ok≥adkaDługookresowy wpływ organizacji EURO 2012 na gospodarkę polską

2011/4

Jakub Borowski
Jakub Boratyński
Adam Czerniak
Paweł Dykas
Mariusz Plich
Ryszard Rapacki
Tomasz Tokarski
ok≥adkaProcesy poszukiwań i dopasowań na rynku pracy. Laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2010 r.

2011/1

Dominik Buttler
Józef Orczyk
Jan Szambelańczyk
ok≥adkaZbigniew Czerwiński 1927–2010

2010/6

Emil Panek
ok≥adkaSądu Konkursowego Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof.
Edwarda Lipińskiego w 2010 r.

2010/6

ok≥adkaKierunki zmian w systemie zarządzania fiskalnego strefą euro

2010/5

Dariusz Rosati