ISBN: 978-83-87251-99-4

Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej, Krystyna Bobińska,

Format: 145x205 mm
248 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 2010

Cena: 34,65


Kup książki w sklepie

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Krystyna Bobińska

Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej[Opis] [Spis treści]Książka o procesie kształtowania się i o obecnym stanie gospodarki światowej. Autorka wykazuje, że nie może istnieć globalna gospodarka światowa, która nie ma ram instytucjonalnych. Nadzór nad przestrzeganiem ustalonych norm muszą mieć organizacje, do których przynależność przynosi państwom narodowym pożytki. W przeciwnym wypadku gospodarka globalna będzie targana światowymi kryzysami finansowymi, których kilka już wystąpiło w tej erze; bądź powróci do strategii protekcjonistycznych, które – jak pokazuje historia – kończą się konfliktami zbrojnymi. Zwiększona regulacja gospodarki światowej powinna w szczególności dotyczyć: - SFERY POLITYKI FINANSOWEJ. Przekonanie, że globalizacja wyręcza banki centralne w prowadzeniu polityki antyinflacyjnej okazało się fałszywe wobec skali kryzysu finansowego w 2008 r. - DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH. Na świecie działa obecnie prawie 100 tys. korporacji międzynarodowych, mających ponad milion zagranicznych filii, a wartość sprzedaży wytworzonych przez nie wyrobów i usług (czyli produkcji międzynarodowej) jest ponad 2,5 razy wyższa od światowego eksportu. Działania nadzorcze, podejmowane przez państwa narodowe, przy wielkości współczesnych korporacji nie są wystarczająco skuteczne.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Istota i rozwój gospodarki globalnej

1.1. Pojęcia związane z procesem gospodarowania w skali światowej

1.2. Charakter i skala wymiany w epoce przedindustrialnej

1.3. Charakter globalizacji w erze przemysłowej

1.4. Era postindustrialna – w kierunku zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej

2. Międzynarodowa wymiana handlowa

2.1. Współczesne znaczenie teorii korzyści bezwzględnych A. Smitha i kosztów komparatywnych D. Ricarda

2.2. Polityka handlu międzynarodowego prowadzona przez państwa narodowe. Protekcjonizm i liberalizm

2.3. Instrumenty taryfowe

2.4. Instrumenty pozataryfowe

2.5. Terms of trade jako miara efektywności międzynarodowej wymiany handlowej

3. Współczesny charakter intensyfikacji gospodarki globalnej. Korporacje międzynarodowe

3.1. Kształtowanie liberalnej gospodarki globalnej w wymiarze ponadhandlowym

3.2. Współczesny charakter korporacji międzynarodowych

3.3. Skala i waga korporacji w gospodarce światowej XXI w.

3.4. Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju goszczącego

3.5. Korporacja międzynarodowa w poszukiwaniu najdogodniejszych „warunków otoczenia”, kreowanych przez państwa narodowe

3.6. Korporacje międzynarodowe wobec władz publicznych państw narodowych

4. Międzynarodowy rynek finansowy

4.1. Pojęcie międzynarodowego rynku finansowego

4.2. Międzynarodowy rynek walutowy. Kursy walut

4.3. Znaczenie polityki pieniężnej

4.4. Giełdy. Współczesny międzynarodowy rynek kapitałowy

4.5. Regulacje międzynarodowego rynku finansowego w skali narodowej i ponadnarodowej

4.6. Podsumowanie

5. Nowy układ sił w gospodarce światowej

5.1. Początek końca starego układu

5.2. Skutki włączenia się Chin w gospodarkę globalną

5.3. Inne ośrodki wzrostu gospodarczego. Indie. Rosja

5.4. Ocena kierunków zmian

6. Międzynarodowe ugrupowania integracyjne

6.1. Zagadnienia definicyjne

6.2. Unia Europejska – gospodarcze ugrupowanie integracyjne czy substytut państwa wielonarodowego

6.3. Ugrupowania integracyjne innych kontynentów

6.4. Ocena charakteru międzynarodowych ugrupowań gospodarczych

7. Kształtowanie się ponadnarodowych instytucji gospodarczych

7.1. Zagadnienia definicyjne

7.2. Bank Światowy – potrzeba instytucji banku globalnego?

7.3. Ponadnarodowa koordynacja regulacji i nadzoru systemu finansowego

7.4. Światowa Organizacja Handlu (WTO) – regulator globalnej wymiany

7.5. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – zamknięty klub?

7.6. Cechy wspólne współczesnych ponadnarodowych instytucji gospodarczych

Wnioski

Aneks: Unia Walutowa i Gospodarcza. Euro

Bibliografia

Bibliografia do Unii Europejskiej (lektury dla czytelnika)
(zwiń spis treści)