ISBN: 83-87251-45-3 (e-ISBN: 978-83-87251-32-1)

Nowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej, Franciszek Gajek,

Format: 165x240 mm
148 stron
Oprawa miękka
Rok wydania: 1999

Cena: 8,82
(36.67) zł

Nakład wyczerpany

Wypożycz w ibuk.pl


Franciszek Gajek

Nowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej


[Opis] [Spis treści]


Fragmenty książki:
 

W grudniu 1998 r. zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej o szczególnych zasadach rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Obowiązuje ono również w tych zakładach niepublicznych, które są finansowane ze źródeł publicznych. Dla niektórych zakładów ta nowa regulacja może wydawać się trudna do wprowadzenia. Dlatego intencją tego opracowania jest pomoc w pokonywaniu napotkanych ewentualnych trudności. Natomiast dla tych Czytelników, którzy dotychczas nie zajmowali się szczegółowo rachunkiem kosztów w opiece zdrowotnej, opracowanie to powinno być pewnego rodzaju przewodnikiem. Ogólnie więc można powiedzieć, że starałem się w tym opracowaniu odpowiedzieć na następujące pytania:

Jak wdrażać rachunek kosztów?

Jak wykorzystać zebrane dane?

W prezentowanej książce Autor omawia:

koszty i ich rodzaje w opiece zdrowotnej,

ewidencję kosztów i zdarzeń w zakładach opieki zdrowotnej,

nowe systemy rachunku kosztów w szpitalnej i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

organizację prac nad rachunkiem kosztów leczenia szpitalnego,

wykorzystanie wyników analiz oraz informacji ekonomicznych i medycznych w zarządzaniu wewnętrznym, w kontaktach z kasami chorych i innymi nabywcami świadczeń medycznych oraz tworzeniu standardów postępowania medycznego,

perspektywy wykorzystania systemów informacji w jednostkach służby zdrowia.

Książka przeznaczona dla kadr kierowniczych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dla ich organów założycielskich, dla pracowników działów księgowości, kas chorych, uczestników kursów i szkoleń z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania oraz studentów wydziałów ekonomii i zarządzania różnych szkół wyższych.
(zwiń opis)

SPIS TREŚCI

Od autora

Wybrane elementy rachunku kosztów oraz słownik pojęć

Ewidencja kosztów i zdarzeń w zakładach opieki zdrowotnej w latach 1990–1998

Nowe systemy rachunku kosztów w szpitalnej i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Organizacja prac nad rachunkiem kosztów w województwie olsztyńskim w latach 1997–1998 oraz prognoza działań

Wykorzystanie wyników analiz kosztów i innych informacji zawartych w systemie

Opis założeń nowego rozporządzenia MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Przewidywana ewolucja systemów informacji ekonomicznych i ich przyszłe wykorzystanie

Aneks
(zwiń spis treści)