Wyniki wyszukiwania hasła 1999 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaEkonomika i organizacja rolnictwa

1999, ISBN 83-87251-56-9

Jan Fereniec
26,25 zł496
ok≥adkaNowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej

1999, ISBN 83-87251-45-3

Franciszek Gajek
8,82 zł
36,67 zł
148
ok≥adkaProblem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej

1999, ISBN 83-87251-40-2

Mirosław Bochenek
19,95 zł208
ok≥adkaStrategiczne zarządzanie marketingiem

1999, ISBN 83-87251-56-X

Ilona Penc-Pietrzak
18,90 zł
39,90 zł
264


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaEuropa pomiędzy emocjami a racjonalnością: indeks zrównoważonego rozwoju dla europejskich krajów OECD

2020/2

Andrzej K. Koźmiński
Adam Noga
Katarzyna Piotrowska
Krzysztof Zagórski
ok≥adkaWskaźnik zależności od zagranicy w handlu żywnością dla krajów ue28 w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego

2019/6

Levent Şahin
ok≥adkaStabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym

2019/4

Łukasz Kurowski
ok≥adkaPublishing Patterns of Polish Authors in Domestic and Foreign Economic Journals

2018/4

Grażyna Bukowska
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
ok≥adkaWprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce a konkurencyjność gospodarki

2018/4

Piotr Rubaj
Elżbieta Ważna
ok≥adkaEkonomia społecznych emocji. Równowaga i nierównowaga funkcjonalna w gospodarce polskiej w latach 1999–2016 na podstawie wskaźnika ALK (BDI)

2017/6

Andrzej K. Koźmiński
Adam Noga
Katarzyna Piotrowska
Krzysztof Zagórski
ok≥adkaW poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego – zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK

2016/1

Andrzej K. Koźmiński
Adam Noga
Katarzyna Piotrowska
Krzysztof Zagórski
ok≥adkaInflacja w modelu z endogeniczną częstotliwością aktualizacji cen

2014/1

Paweł Baranowski
Mariusz Górajski
Maciej Malaczewski
Grzegorz Szafrański
ok≥adkaSystemy kursów walutowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro

2013/2

Michał Jurek
ok≥adkaEfekt ogłoszeń jako wyraz przejrzystości polityki pieniężnej

2013/1

Urszula Ziarko-Siwek
ok≥adkaZróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro

2011/4

Robert W. Włodarczyk
ok≥adkaWspółzależności między deficytem budżetowym i deficytem bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1999–2009

2011/2

Piotr Misztal
ok≥adkaPrzyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA

2009/3

Dariusz Rosati
ok≥adkaCykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa

2009/1

Tatiana Fic