ISBN: 83-87251-69-0 (e-ISBN: 978-83-87251-41-3)

Rezerwy kapitału trwałego w Polsce, Paweł Glikman,

Format: 165x240 mm
224 strony
Oprawa miękka
Rok wydania: 2000

Cena: 12,60
(46.67) zł


Kup książki w sklepie

Książki w wersji drukowanej są dostępne w dobrych księgarniach, m.in. w Warszawie:

Księgarnia EKONOMICZNA
ul. Grójecka 67
tel. 22 822-90-41

Paweł Glikman

Rezerwy kapitału trwałego w Polsce[Opis] [Spis treści]Książka naukowa stanowiąca analizę przeprowadzonych przez autorów badań na temat wykorzystania zdolności produkcyjnych w Polsce. - Tematyka książki obejmuje następujące problemy: rezerwy kapitału trwałego a rentowność produkcji; - wykorzystanie zdolności produkcyjnych; wpływ na ceny i koszty oraz metody badania; - ocena rezerw kapitału trwałego w Polsce; - gospodarka majątkiem trwałym przedsiębiorstw w okresie transformacji (wyniki badań empirycznych); - ocena środków trwałych za pomocą metod stosowanych w krajach OECD.
(zwiń opis)
SPIS TREŚCI

Przedmowa

Rezerwy kapitału trwałego a rentowność produkcji

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych a zmiany cen i kosztów

Przegląd metod wykorzystania zdolności produkcyjnych w Polsce i na świecie

Ocena rezerwy kapitału trwałego w Polsce na podstawie badań koniunktury

Gospodarka majątkiem trwałym przedsiębiorstw w okresie transformacji (wyniki badań empirycznych)

Statystyczne i ekonometryczne oceny stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

Ocena środków trwałych za pomocą metod stosowanych w krajach OECD

Wnioski z badań

Aneks
(zwiń spis treści)