Wyniki wyszukiwania hasła 2000 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaBiznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych

2000, ISBN 83-87251-66-6

Marcin K. Nowakowski (red.)
12,60 zł
26,25 zł
464
ok≥adkaCiągłość i transformacja gospodarki
Zasoby kapitału, pracy, energii i ich wykorzystanie do roku 2000–2010

1997, ISBN 83-87251-00-3

Paweł Glikman
8,82 zł
16,80 zł
304
ok≥adkaMenedżeryzm, strategie, zarządzanie

2000, ISBN 83-87251-67-4

Bohdan Gliński
Bolesław R. Kuc
Hanna Fołtyn
15,75 zł
24,15 zł
302
ok≥adkaRezerwy kapitału trwałego w Polsce

2000, ISBN 83-87251-69-0

Paweł Glikman
12,60 zł
46,67 zł
224


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaCzy Niemcy są europejskim centrum przemysłowym dla krajów EŚW?

2019/6

Aleksandra Kordalska
Magdalena Olczyk
ok≥adkaPodatek od towarów i usług i jego ściągalność w Polsce

2018/5

Janina Kotlińska
ok≥adkaEkonomiczna pozycja Europy w świecie, red. J. Kleer, K. Prandecki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2016

2018/3

Elżbieta Mączyńska
ok≥adkaReal Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

2016/6

Zbigniew Matkowski
Mariusz Próchniak
Ryszard Rapacki
ok≥adkaEfektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej

2016/3

Adam P. Balcerzak
Michał Bernard Pietrzak
ok≥adkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
ok≥adkaWpływ podatków i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy na przykładzie Polski

2014/6

Michał Konopczyński
ok≥adkaNakłady na działalność badawczo-rozwojową
a innowacyjność polskiej gospodarki

2012/1

Anna Gardocka-Jałowiec
ok≥adkaPrzejście do statusu zatrudnionego na pełny etat: analiza empiryczna z wykorzystaniem dwurównaniowego i trójrównaniowego modelu probitowego z endogenicznym przełączaniem

2011/2

Natalia Nehrebecka
ok≥adkaAnaliza ubóstwa w Polsce w latach 1997–2000 z wykorzystaniem modeli hazardu

2010/1

Natalia Nehrebecka
ok≥adkaInwestycje a stopa bezrobocia w województwach Polski

2009/6

Bogusław Guzik
ok≥adkaPrzyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA

2009/3

Dariusz Rosati
ok≥adkaGospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji

2008/6

Tomasz Zalega