Wyniki wyszukiwania hasła Agata Szymańska w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaDeterminanty wydatków socjalnych w krajach strefy euro

2021/4

Agata Szymańska
ok≥adkaZnaczenie wydatków wojskowych w ocenie efektów polityki fiskalnej

2018/4

Piotr Krajewski
Agata Szymańska