Wyniki wyszukiwania hasła Beata Kasprzyk w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaSubiektywne oceny dobrobytu ekonomicznego w gospodarstwach domowych w świetle modelowania dyskryminacyjnego

2016/2

Beata Kasprzyk
ok≥adkaUproszczone funkcje dobrobytu społecznego – aspekty teoretyczne i empiryczne

2010/1

Beata Kasprzyk