Wyniki wyszukiwania hasła Elżbieta Zalesko w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaMeandry polskiej ekonomii. Refleksje na kanwie książki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami

2018/3

Elżbieta Zalesko
Marian Zalesko