Wyniki wyszukiwania hasła Irena Woroniecka w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaAnaliza priorytetów banku centralnego w polityce stóp procentowych

2007/4

Irena Woroniecka