Wyniki wyszukiwania hasła 2007 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaKlasyczne i nowoczesne struktury organizacji

2007, ISBN 978-83-87251-89-5

Hanna Fołtyn
39,90 zł222
ok≥adkaProblemy organizacji
materiały do studiowania

2007, ISBN 978-83-87251-87-1

Adam Oleksiuk
27,30 zł156
ok≥adkaRyzyko w eksporcie
metody i sposoby ograniczania

2007, ISBN 978-83-87251-88-8

Iwona Gorzeń-Mitka
34,86 zł184


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWdrażanie koncepcji „flexicurity” w wybranych krajach europy środkowo-wschodniej

2021/1

Dagmara Nikulin
Małgorzata Gawrycka
ok≥adka30 lat polskiej transformacji z perspektywy banku centralnego

2020/2

Andrzej Sławiński
ok≥adkaImport dóbr i usług jako czynnik stymulujący innowacyjność w krajach UE

2019/5

Meda Andrijauskiené
Daiva Dumčiuviené
ok≥adkaEwolucja poglądów Miltona Friedmana a polityka pieniężna Fed i EBC w okresie kryzysu finansowego

2016/6

Maciej Ryczkowski
ok≥adkaReal Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

2016/6

Zbigniew Matkowski
Mariusz Próchniak
Ryszard Rapacki
ok≥adkaCzy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?

2016/4

Jan L. Bednarczyk
Piotr Misztal
ok≥adkaPodobieństwo wstrząsów podażowych i popytowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej

2016/1

Krzysztof Beck
Jakub Janus
ok≥adkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
ok≥adkaCykl koniunkturalny a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

2015/3

Arkadiusz Świadek
ok≥adkaThe Casual Relationship Between Knowledge Spillovers and Economic Growth: The Turkish Case

2015/2

Ilhan Ozturk
Ali Acaravci
Seyfettin Artan
ok≥adkaPolaryzacja ekonomiczna w Hiszpanii w latach 1955–2013

2015/1

Łukasz Piętak
ok≥adkaCzy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapewniać korzyści gospodarce?

2014/2

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaPrognozowanie zagrożenia bankructwem
przedsiębiorstw w wybranych branżach

2014/1

Sławomir Juszczyk
Rafał Balina
ok≥adkaInterwencje rządowe w sektorze bankowym a stabilność sektora finansowego

2013/1

Aneta Hryckiewicz
ok≥adkaDistributional Effects of the Child Tax Credit in Poland and Its Potential Reforms

2011/6

Leszek Morawski
Michał Myck
ok≥adkaKryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej

2011/1

Eugeniusz Kwiatkowski
ok≥adkaSądu Konkursowego PTE na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii
(wydany w latach 2007–2009)

2010/6

ok≥adkaWpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną

2010/2

Andrzej Sławiński
ok≥adkaPrzyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA

2009/3

Dariusz Rosati
ok≥adkaOcena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju

2008/6

Urszula Płowiec
ok≥adkaSądu Konkursowego PTE na najlepszy podręcznik akademicki z dziedziny ekonomii
(wydany w latach 2004–2007)

2008/6

ok≥adkaStrategie dywidendowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992–2007

2008/5

Mieczysław Kowerski
ok≥adkaDylematy polityki ustrojowej po 18 latach polskiej transformacji

2007/6

Wacław Wilczyński
ok≥adkaKomunikat Sądu Konkursowego nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego w 2007 r.

2007/5

ok≥adkaUwagi do recenzji Pawła Kozłowskiego („Ekonomista" 2007, nr 3)

2007/4

Eugeniusz Rychlewski