Wyniki wyszukiwania hasła Małgorzata Janicka w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaSławomir I. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych

2012/4

Małgorzata Janicka
ok≥adkaMałgorzata Janicka, Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce
światowej. Przypadek Polski

2012/1

Sławomir I. Bukowski
ok≥adkaUwarunkowania wprowadzenia złotego do ERM II

2009/1

Janusz Bilski
Małgorzata Janicka