Wyniki wyszukiwania hasła Mikołaj Herbst w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWzrost gospodarczy i dywergencja poziomów
dochodu w polskich podregionach – niektóre determinanty i efekty przestrzenne

2012/2

Mikołaj Herbst
Piotr Wójcik