Wyniki wyszukiwania hasła Leszek Kucharski w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaPozycja różnych grup osób na rynku pracy a stan koniunktury w Polsce

2020/5

Leszek Kucharski
Eugeniusz Kwiatkowski
ok≥adkaZniechęceni i dodatkowi pracownicy na rynku pracy w Polsce

2018/1

Ewa Gałecka-Burdziak
Leszek Kucharski