Wyniki wyszukiwania hasła Maciej Pietrzykowski w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaPrzystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw

2011/4

Marian Gorynia
Barbara Jankowska
Maciej Pietrzykowski
Piotr Tarka
Marlena Dzikowska