Wyniki wyszukiwania hasła Barbara Jankowska w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
okładkaWejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, red. Marian Gorynia, Barbara Jankowska

2011/6

Jan Rymarczyk
okładkaPrzystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw

2011/4

Marian Gorynia
Barbara Jankowska
Maciej Pietrzykowski
Piotr Tarka
Marlena Dzikowska
okładkaKonkurencja czy kooperacja?

2009/1

Barbara Jankowska
okładkaMarian Gorynia, Barbara Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa

2008/6

Piotr Dominiak
okładkaKoncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych

2007/3

Marian Gorynia
Barbara Jankowska