Wyniki wyszukiwania hasła Marian Zalesko w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaRównowaga instytucjonalna – fundament równowagi gospodarczej

2019/6

Jerzy Wilkin
Aneta Kargol-Wasiluk
Marian Zalesko
okładkaMeandry polskiej ekonomii. Refleksje na kanwie książki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami

2018/3

Elżbieta Zalesko
Marian Zalesko