Wyniki wyszukiwania hasła Danuta Rucińska w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWitold Andruszkiewicz (1917–2014)

2014/6

Danuta Rucińska
ok≥adkaPolski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie – Przemiany – Rozwój, red. D. Rucińska

2013/6

Eulalia Skawińska