Wyniki wyszukiwania hasła Paweł Glikman w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaCiągłość i transformacja gospodarki
Zasoby kapitału, pracy, energii i ich wykorzystanie do roku 2000–2010

1997, ISBN 83-87251-00-3

Paweł Glikman
8,82 zł
16,80 zł
304
ok≥adkaRezerwy kapitału trwałego w Polsce

2000, ISBN 83-87251-69-0

Paweł Glikman
12,60 zł
46,67 zł
224


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne