Wyniki wyszukiwania hasła Witold Małecki w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaAndrzej Sławiński, Anna Chmielewska, Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017

2018/4

Witold Małecki
ok≥adkaPrzemiany sektora bankowego i ich konsekwencje

2014/4

Witold Małecki