Wyniki wyszukiwania hasła Jerzy Wilkin w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaRecenzja: Jerzy Hausner: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości

2021/4

Jerzy Wilkin
ok≥adkaEugeniusz Rychlewski (1926–2019)

2019/6

Jerzy Wilkin
ok≥adkaRównowaga instytucjonalna – fundament równowagi gospodarczej

2019/6

Jerzy Wilkin
Aneta Kargol-Wasiluk
Marian Zalesko
ok≥adkaWspomnienie o Profesorze Aleksandrze Łukaszewiczu

2019/2

Jan Jakub Michałek
Jerzy Wilkin
ok≥adkaJerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii

2017/2

Łukasz Hardt
ok≥adkaDoktoraty h.c.: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
i prof. dr hab. Jerzy Wilkin

2016/1

ok≥adkaCzy ekonomia może być piękna? Rozważania o przedmiocie i metodzie ekonomii

2009/3

Jerzy Wilkin