Wyniki wyszukiwania hasła Aleksander Łukaszewicz w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaDylematy ekonomiczne przełomu stuleci

2001, ISBN 83-87251-70-4

Aleksander Łukaszewicz
12,60 zł
19,95 zł
284


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaAleksander Łukaszewicz (1927–2019)

2019/2

ok≥adkaGrzegorz W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości

2013/5

Aleksander Łukaszewicz
ok≥adkaKrzysztof Rybiński: Globalizacja w trzech odsłonach. Offshoring – globalne
nierównowagi – polityka pieniężna

2007/5

Aleksander Łukaszewicz