Wyniki wyszukiwania hasła Andrzej Sławiński w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaRecenzja: Anna Moździerz, Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej

2021/1

Andrzej Sławiński
ok≥adka30 lat polskiej transformacji z perspektywy banku centralnego

2020/2

Andrzej Sławiński
ok≥adkaCzy kryptowaluty lub pieniądz depozytowy kreowany przez banki centralne mogą zastąpić obecny system pieniężny?

2019/5

Andrzej Sławiński
ok≥adkaAndrzej Sławiński, Anna Chmielewska, Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017

2018/4

Witold Małecki
ok≥adkaMephistopheles at the Controls of a Helicopter: A Warning from the Adair Turner’s Latest Book

2016/3

Andrzej Sławiński
ok≥adkaRobert J. Shiller, Finanse a dobrobyt społeczny

2015/4

Andrzej Sławiński
ok≥adkaWpływ globalnego kryzysu bankowego na bankowość centralną

2010/2

Andrzej Sławiński
ok≥adkaZnaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro

2008/1

Andrzej Sławiński