Wyniki wyszukiwania hasła Sławomir I. Bukowski w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaSystemy bankowe krajów G-20, red. nauk. Stanisław Flejterski, Jan Krzysztof Solarz

2013/1

Sławomir I. Bukowski
ok≥adkaSławomir I. Bukowski, Międzynarodowa integracja rynków finansowych

2012/4

Małgorzata Janicka
ok≥adkaStopień integracji rynków finansowych na obszarze euro

2012/3

Sławomir I. Bukowski
ok≥adkaMałgorzata Janicka, Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce
światowej. Przypadek Polski

2012/1

Sławomir I. Bukowski
ok≥adkaStopień integracji giełdowego rynku akcji w Polsce z giełdowym rynkiem akcji w strefie euro

2010/5

Sławomir I. Bukowski
ok≥adkaLeokadia Oręziak, Finanse Unii Europejskiej

2010/2

Sławomir I. Bukowski