Wyniki wyszukiwania hasła Sebastian Stępień w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaDeterminanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce

2021/1

Sebastian Stępień
Jan Polcyn
Michał Borychowski
ok≥adkaNowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej

2017/6

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaDostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich

2012/2

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaWspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa

2011/1

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaZmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski

2009/4

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień