Wyniki wyszukiwania hasła Elżbieta Mączyńska w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaRecenzja: Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i w praktyce, pod redakcją Bogusława Fiedora, Mariana Goryni i Elżbiety Mączyńskiej

2021/5

Maciej Żukowski
ok≥adkaPo co nam społeczna gospodarka rynkowa?

2020/2

Elżbieta Mączyńska
Piotr Pysz
ok≥adkaProfesor Zdzisław Sadowski – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

2019/1

Elżbieta Mączyńska
ok≥adkaEkonomiczna pozycja Europy w świecie, red. J. Kleer, K. Prandecki, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2016

2018/3

Elżbieta Mączyńska
ok≥adkaRichard H. Thaler – Nobel z ekonomii – 2017 r. Ekonomia z życia wzięta


2018/2

Elżbieta Mączyńska
ok≥adkaSpołeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie. Impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna gospodarka rynkowa Ludwiga Erharda – naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje

2016/3

Elżbieta Mączyńska
Piotr Pysz
ok≥adkaLiberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm

2014/2

Elżbieta Mączyńska
Piotr Pysz
ok≥adkaIdee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, praca zbiorowa pod red. Elżbiety
Mączyńskiej i Piotra Pysza

2011/1

Anna Chmielak