Wyniki wyszukiwania hasła Jerzy Osiatyński w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaOgraniczenia starych paradygmatów polityki makroekonomicznej. Czym je zastąpić lub jak korygować?

2021/3

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaMario Nuti (1937–2020)

2021/1

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaJulio López Gallardo (1941–2020)

2020/4

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaKazimierz Łaski: Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy without Unemployment, red. Jerzy Osiatyński i Jan Toporowski

2020/3

Eckhard Hein
ok≥adkaMichał Kalecki a współczesne problemy rozwoju gospodarki kapitalistycznej

2020/2

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaQuo vadis euro – Unio? Perspektywa ekonomii postkeynesowskiej

2016/3

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaKazimierz Łaski (1921–2015)

2016/1

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaEckhard Hein, Distribution and Growth Theories After Keynes: A Post-Keynesian Guide

2015/6

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaThomas L. Palley, From Financial Crisis to Stagnation: the Destruction of Shared Prosperity and the Role of Economics

2015/6

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaKalecki a „złota reguła akumulacji”

2015/4

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaCzy trwałe wypełnianie kryteriów konwergencji z Maastricht musi zapewniać korzyści gospodarce?

2014/2

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaKonsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro

2013/1

Kazimierz Łaski
Jerzy Osiatyński
ok≥adkaWarunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro

2011/5

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaCzynniki wzrostu PKB w Polsce i w Czechach w 2009 r.

2010/6

Kazimierz Łaski
Jerzy Osiatyński
Jolanta Zięba
ok≥adkaPaul Davidson, The Keynes Solution: the Path to Global Economic Prosperity

2010/6

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaJulio López, G. Michaël Assous, Michał Kalecki

2010/5

Jerzy Osiatyński