Wyniki wyszukiwania hasła Bogusław Fiedor w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaRecenzja: Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności. Fundamentalne problemy w teorii i w praktyce, pod redakcją Bogusława Fiedora, Mariana Goryni i Elżbiety Mączyńskiej

2021/5

Maciej Żukowski
ok≥adkaO silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych

2020/2

Bogusław Fiedor
Marian Gorynia
ok≥adkaSystem instytucjonalnej równowagi a proces zmian instytucjonalnych z perspektywy zrównoważonego rozwoju

2017/2

Jakub Sukiennik
Zbigniew Dokurno
Bogusław Fiedor
ok≥adkaParadygmat zrównoważonego rozwoju a współczesna makroekonomia – ujęcie epistemologiczne

2016/1

Bogusław Fiedor
Bartosz Scheuer
Zbigniew Dokurno
ok≥adkaDoktoraty h.c.: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
i prof. dr hab. Jerzy Wilkin

2016/1

ok≥adkaBogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii

2013/3

Bogusław Fiedor
ok≥adkaBłędy rynku a błędy państwa – regulacja rynkowa versus regulacja publiczna

2013/2

Bogusław Fiedor
ok≥adkaStanisław Kubielas, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej
opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania

2011/1

Bogusław Fiedor
ok≥adkaKryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki

2010/4

Bogusław Fiedor
ok≥adkaWybrane problemy transformacji i internacjonalizacji gospodarki polskiej, red. Marian Gorynia

2009/1

Bogusław Fiedor
ok≥adkaO bezzatrudnieniowym wzroście gospodarczym. Polemika z książką Mieczysława Kabaja Ekonomia tworzenia i likwidacja miejsc pracy. Dezaktywizacja
Polski?

2007/6

Bogusław Fiedor