Wyniki wyszukiwania hasła Piotr Misztal w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaCzy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji?

2016/4

Jan L. Bednarczyk
Piotr Misztal
ok≥adkaZjawisko uporczywości (inercyjności) inflacji w Polsce

2014/3

Piotr Misztal
ok≥adkaOddziaływanie cen importowych na inflację w strefie euro

2013/5

Piotr Misztal
ok≥adkaKoncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

2011/5

Piotr Misztal
ok≥adkaWspółzależności między deficytem budżetowym i deficytem bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1999–2009

2011/2

Piotr Misztal
ok≥adkaGłówne determinanty bilansu handlowego w Polsce

2010/1

Piotr Misztal
ok≥adkaZmiany kursu walutowego a dynamika cen w Polsce

2009/4

Piotr Misztal
ok≥adkaNiepełne przenoszenie zmian kursu waluty na ceny w handlu zagranicznym

2008/5

Piotr Misztal
ok≥adkaWzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach członkowskich Unii Europejskiej

2007/4

Piotr Misztal