Wyniki wyszukiwania hasła 2006 w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaCena PDFLiczba stronInne
okładkaEkonomiści czytani, ale nie słuchani
Działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957–2006

2012, ISBN 978-83-87251-22-2

Tomasz Sobczak
35,70 zł36,90 zł162PDF
okładkaMiędzynarodowe środowisko finansowe
Kierunki instytucjonalizacji

2006, ISBN 83-87251-82-8

Jerzy J. Wajszczuk
24,15 zł258
okładkaPoeta, nauczyciel, uczeń
Studia nad odbiorem poezji współczesnej

2006, ISBN 83-87251-83-6

Wojciech J. Podgórski
26,25 zł270
okładkaSpory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce
lata 1944–1948

2006, ISBN 83-87251-84-4

Tadeusz Kowalik
10,00 zł
0,00 zł
116
okładkaSystem rynkowy
Podstawy mikro- i makroekonomii
wydanie zmienione i uzupełnione

2006, ISBN 978-83-87251-85-7

Mieczysław Nasiłowski
0,00 zł504


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaZaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie

2016/5

Ewa Ambroziak
Paweł Starosta
Jan Jacek Sztaudynger
okładkaDługość kwestionariusza a precyzja odpowiedzi na pytania ilościowe w badaniach ankietowych

2015/5

Wojciech Hardy
okładkaAktywne programy rynku pracy: szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych

2015/1

Marcin Woźniak
okładkaWzrost gospodarczy i dywergencja poziomów
dochodu w polskich podregionach – niektóre determinanty i efekty przestrzenne

2012/2

Mikołaj Herbst
Piotr Wójcik
okładkaRegionalne zróżnicowanie zależności
między poziomem wykształcenia a wielkością dochodów

2009/5

Henryk Domański
Artur Pokropek
okładkaGospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji

2008/6

Tomasz Zalega
okładkaGlobal Reserves Management (Globalne
zarządzanie rezerwami walutowymi)

2007/4

Krzysztof Rybiński
Urszula Sowa